List of our papers related to DMCM

[1] C. Ziółkowski and J. M. Kelner: "Geometry-based statistical model for the temporal, spectral, and spatial characteristics of the land mobile channel," Wireless Personal Communications (ISSN: 0929-6212), vol. 83, no. 1, pp. 631-652, Jul. 2015. DOI: 10.1007/s11277-015-2413-3. [source] [mirror]

[2] C. Ziółkowski: "Statistical model of the angular power distribution for wireless multipath environments," IET Microwaves, Antennas & Propagation (ISSN: 1751-8725), vol. 9, no. 3, pp. 281-289, Feb. 2015. DOI: 10.1049/iet-map.2014.0099. [source] [source2] [mirror]

[3] C. Ziółkowski, J. M. Kelner, L. Nowosielski, and M. Wnuk: "Simple approximation of power azimuth spectrum for multipath propagation environment," in 2015 9th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Lisbon, Portugal, 12-17 Apr. 2015, pp. 1-5. [source] [mirror]

[4] C. Ziółkowski and J. M. Kelner: "Estimation of the reception angle distribution based on the power delay spectrum or profile," International Journal of Antennas and Propagation (ISSN: 1687-5869), vol. 2015, article ID 936406, pp. 1-14, Dec. 2015, DOI: 10.1155/2015/936406. [source] [mirror]

[5] C. Ziółkowski and J. M. Kelner: "Influence of receiver/transmitter motion direction on the correlational and spectral signal properties," in 2016 10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Davos, Switzerland, 10-15 Apr. 2016, pp. 1-4, DOI: 10.1109/EuCAP.2016.7481225. [source] [mirror]

[6] J. M. Kelner, C. Ziółkowski, L. Nowosielski, and M. Wnuk: "Localization of emission source in urban environment based on the Doppler effect," in 2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC-Spring), Nanjing, China, 15-18 May 2016, pp. 1-5, DOI: 10.1109/VTCSpring.2016.7504324. [source] [mirror]

[7] C. Ziółkowski and J. M. Kelner: "Wpływ środowiska propagacji na kątowe rozproszenie mocy odbieranych sygnałów [Influence of propagation environment on angular power spectrum of the reception signals]," Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne (ISSN: 1230-3496), vol. 89, no. 6, pp. 439-442, Jun. 2016, DOI: 10.15199/59.2016.6.66. [source] [mirror]

[8] J. M. Kelner and C. Ziółkowski: "Modelowanie zaników sygnału jako skutek efektu Dopplera w dyspersyjnym środowisku propagacji [Modeling signal fading as the result of the Doppler effect in dispersion propagation environment]," Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne (ISSN: 1230-3496), vol. 89, no. 6, pp. 443-446, Jun. 2016, DOI: 10.15199/59.2016.6.67. [source] [mirror]

[9] L. Nowosielski, M. Wnuk, C. Ziółkowski, and J. M. Kelner: "Influence of the Doppler effect on signal fading parameters – Simulation studies," in 2016 37th Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Shanghai, China, 08-11 Aug. 2016, pp. 1038-1041, DOI: 10.1109/PIERS.2016.7734573. [source] [mirror]

[10] L. Nowosielski, M. Wnuk, J. M. Kelner, and C. Ziółkowski: "Impact of transmission parameters of propagation environment on the power azimuth spectrum," in 2016 37th Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Shanghai, China, 08-11 Aug. 2016, pp. 1042-1045, DOI: 10.1109/PIERS.2016.7734574. [source] [mirror]

[11] C. Ziółkowski and J. M. Kelner: "Wpływ anteny nadajnika na dokładność namiaru w środowisku zurbanizowanym [Impact of transmitter antenna on the accuracy of bearing in urban environment]," in XI Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej (KNTWRE), Ołtarzew, Poland, 21-23 Nov. 2016, pp. 1-14. [mirror]

[12] J. M. Kelner and C. Ziółkowski: "Influence of receiver/transmitter motion direction on the correlational and spectral characteristics – Simulation analysis," in 2016 10th International Conference on Signal Processing and Communication System (ICSPCS), Gold Coast, QLD, Australia, 19-21 Dec. 2016, pp. 545-550, DOI: 10.1109/ICSPCS.2016.7843381. [source] [mirror]

[13] J. M. Kelner, C. Ziółkowski, L. Nowosielski, and M. Wnuk: "Modeling the distribution of the arrival angle based on transmitter antenna pattern," in 2017 11th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Paris, France, 19-24 Mar. 2017, pp. 1582-1586, DOI: 10.23919/EuCAP.2017.7928823. [source] [mirror]

[14] C. Ziółkowski and J. M. Kelner: "Antenna pattern in three-dimensional modelling of the arrival angle in simulation studies of wireless channels," IET Microwaves, Antennas & Propagation (ISSN: 1751-8725), vol. 11, no. 6, pp. 898-906, May 2017. DOI: 10.1049/iet-map.2016.0591. [source] [source2] [mirror]

[15] C. Ziółkowski and J. M. Kelner: "Generacja kąta odbioru sygnału w badaniach symulacyjnych 3D [Generation of the signal reception angle in 3D simulation studies],"Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne (ISSN: 1230-3496), vol. 90, no. 6, pp. 569-572, Jun. 2017, DOI: 10.15199/59.2017.6.96. [source] [mirror]

[16] C. Ziółkowski and J. M. Kelner: "Modelowanie właściwości korelacyjnych i widmowych sygnałów w warunkach ruchu nadajnika/odbiornika w środowisku miejskim [Modelling correlation and spectral properties of signals under the condition of transmitter/receiver mobility in urban area],"Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne (ISSN: 1230-3496), vol. 90, no. 8-9, pp. 670-673, Sep. 2017, DOI: 10.15199/59.2017.8–9.6. [source] [mirror]